donderdag 17 november 2011

Tijd in projecten belangrijker dan Geld?

De meningen zullen uiteenlopen en aansluiten bij de achtergrond van degene die deze stelling beantwoord.

De beheersing van budget en kosten zal altijd een hoge prioriteit kennen. De huidige economische situatie dwingt ons de focus op geld te houden. Maar tijd=geld. En daar de factor geld redelijk is afgedekt via administratieve processen komt de focus van de beheersing van geld richting de planning.

Het beheersen van de factor geld in de planning draait echter niet alleen om de fysieke euro's. Met het opnemen van kosten in de planning ben je er niet. Iedere afwijking, of wijziging van de planning, heeft implicaties op het budget en de kosten. Een optimale uitvoering en beheersing van het project in de tijd resulteert in minder kosten of lager risico op overschrijding van het budget.

Ander aspect is dat planningen in de meeste gevallen veel gedetailleerdere informatie bevatten en dus vroegtijdiger signalen afgeven die kunnen duiden op overschrijding van het budget. Vooral op lang lopende projecten kan dit bijdragen tot betere forecasting. Overigens merk ik in de praktijk dat binnen projectteams meer gevoel bestaat bij de activiteiten en status van de planning dan bij de kosten.

Als laatste is binnen de (semi-) overheid het realiseren van een doel, dmv een project(fase), binnen de ambtstermijn veelal belangrijker dan het begrootte budget.

Ik zie derhalve de integratie van planning en kosten ook in ons land toenemen, maar (gelukkig) ligt hierbij de focus op de kwaliteit en beheersing van de planning.

Ik voorspel dat planning, door bovenstaande en de verrregaande integratie van informatiesystemen, een nieuwe groei zal doormaken!

Lang leve de Planner!